Тарифи УФБ

ПРЕЙСКУРАНТ
тарифів на послуги, які надаються
Українською фондовою біржею
(введення в дію з 01.11.2015р.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом Біржової ради
ПрАТ «Українська фондова біржа»
від 23 липня 2013 року №6,
зі змінами від 15 жовтня 2015 року №8,
зі змінами від 25 листопада 2016 року №9 

 

 

№ п/п

Вид платежу та найменування послуги 

Періодичність внесення оплати за послугу

Розмір оплати,
грн.

Платник

1

2

3

4

5

1. Доступ до біржових торгів*

1.1

Біржовий збір за реєстрацію договору оренди біржового місця УФБ

одноразово

85

Орендар за договором

1.2

Винагорода УФБ за передачу в оренду біржового місця, що належить члену УФБ

одноразово

10 % від суми орендної плати

Орендодавець за договором

1.3

Біржовий збір за видачу Свідоцтва про членство на УФБ при отриманні статусу члена УФБ

одноразово

170

Заявник

1.4

Біржовий збір за видачу Свідоцтва про членство на УФБ при його переоформленні

одноразово

85

Заявник

1.5

Реєстраційний внесок за допуск до участі в торгах «з голосу» на ринку приватизації

одноразово

17

Учасник торгів, що не є членом УФБ

1.6

Біржовий збір за отримання доступу до торгів «з голосу» без права укладання біржових контрактів (режим спостерігача)

одноразово

170

Заявник
(окрім членів УФБ та осіб, визначених Головою Правління УФБ)

1.7

Вартість програмного забезпечення АРМ СЕЛТ при отриманні доступу до СЕЛТ УФБ в «торговому режимі»

Безкоштовно
(доступ до СЕЛТ в торговому режимі можуть одержати лише учасники біржових торгів, визначені Правилами УФБ)

-

1.8

Абонентська плата за користування доступом до СЕЛТ УФБ в «торговому режимі»

Безкоштовно

-

2. Допуск цінних паперів до торгівлі на УФБ

Лістингові цінні папери

2.1

Біржовий збір за допуск цінних паперів до торгівлі на УФБ за категорією лістингових цінних паперів, в т.ч.:

одноразово

170

Емітент

- біржовий збір за оцінку відповідності стану емітента  вимогам лістингу;

 

Безкоштовно

-

- біржовий збір за внесення цінних паперів емітента до біржового реєстру

 

170

Емітент

2.2

Абонентська плата за підтримання лістингу цінних паперів

щоквартально

Безкоштовно

-

Позалістингові цінні папери

2.3

Біржовий збір за допуск цінних паперів до торгівлі на УФБ без включення до біржового реєстру (позалістингові цінні папери)

одноразово

170

Ініціатор допуску

2.4

Абонентська плата за підтримання перебування цінних паперів в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів

щорічно

340

Ініціатор допуску (за умови укладання договору з УФБ)

3. Біржові збори при укладанні біржових контрактів на ринках УФБ

3.1

Торги в СЕЛТ УФБ за технологією безперервного подвійного аукціону (обирається один з тарифних планів)

Тарифний план «СЕЛТ-1»

одноразово

0,01% від суми біржового контракту, але не менше 50 грн.

Кожна з сторін біржового контракту

Тарифний план «СЕЛТ-2»

щомісячно

1300 грн. (незалежно від кількості та суми біржових контрактів)

Учасник СЕЛТ, який подав на біржу заяву про обрання   тарифного плану

Тарифний план «Маркет-мейкер»

щомісячно

1000 грн. (незалежно від кількості та суми біржових контрактів)

Учасник СЕЛТ, який уклав з біржею договір про виконання  функцій маркет-мейкера

3.2

Ринок розміщення

одноразово

0,01% від суми біржового контракту, якщо інше не передбачене умовами договору з ініціатором розміщення

Ініціатор розміщення

3.3

Ринок одностороннього аукціону

одноразово

Сума контракту
до 1 млн. грн.

 

0,1% від суми контракту, але не менше 200 грн.

Ініціатор аукціону (якщо інше не передбачено договором з ініціатором аукціону)

від 1 млн. грн.

0,05% від суми контракту

від 5 млн. грн.

визначається договором з ініціатором аукціону

3.4

Ринок приватизації

одноразово

Розмір біржового збору визначається Положенням про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженим ФДМУ, НКЦПФР, АМКУ

Покупець

3.5

Ринок цінних паперів, на які звернено стягнення

одноразово

Розмір біржового збору визначається Порядком реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженим рішенням НКЦПФР від 25.12.2012 №1853

Покупець

4. Інформаційні послуги*

4.1

Письмова довідка про емітента та його цінні папери (біржові курси тощо)

одноразово
(за кожну сторінку інформації формату А4)

17

Заявник, що є членом УФБ або емітентом, цінні папери якого перебувають у біржовому списку УФБ

85

Інші заявники

4.2

Копія біржового списку УФБ

одноразово

85

Заявник, що є членом УФБ або емітентом, цінні папери якого перебувають у біржовому списку УФБ

170

Інші заявники

4.3

Абонентська плата за доступ до блоку «Результати торгів On-line» веб-сторінки біржі

щомісяця

85

Заявник, що є членом УФБ або емітентом, цінні папери якого перебувають у біржовому списку УФБ

 

 

170

Інші заявники

4.4

Вартість програмного забезпечення АРМ СЕЛТ при отриманні доступу до СЕЛТ УФБ в «режимі спостерігача»

одноразово

1700

Заявник

4.5

Абонентська плата за користування доступом до СЕЛТ УФБ в «режимі спостерігача»

щомісяця

510

Заявник

5. Розгляд арбітражних справ*

5.1

Реєстрація позову Арбітражною комісією УФБ

одноразово

170

Позивач (при поданні позову)

5.2

Реєстрація зустрічного позову

одноразово

170

Відповідач( при поданні зустрічного позову)

5.3

Реєстрація апеляції Арбітражною комісією

одноразово

170

Заявник, який порушує апеляцію

5.4

Послуги щодо залучення незалежних експертів та ведення арбітражного процесу

одноразово

510
(тариф може змінюватися залежно від обсягу загальних витрат, пов’язаних з розглядом арбітражної справи, що встановлюється правлінням УФБ та затверджується Біржовою радою УФБ)

Позивач  або відповідач та/або позивач і відповідач пропорційно згідно з рішенням Арбітражної комісії


Примітки:
* - вартість зазначених послуг включає ПДВ.
Інші послуги УФБ не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до п. 196.1.1 статті 196  Податкового кодексу України.

Авторизація 

 

umk

Календар новин 

Грудень 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

grafik

Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)

станом на

2014. Українська фондова біржа. Усі права захищено www.ukrse.com.ua
01601, м. Київ, провулок Рильський, 10 E-mail: use@ukrse.com.ua
Scroll to top