Система електронних торгів (СЕЛТ) УФБ

Загальні відомості

Система електронних торгів (СЕЛТ) УФБ є біржовою торговою системою, що надає можливість її учасникам подавати заявки та укладати біржові контракти (договори) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів без затримань в часі в межах торгового дня з віддалених робочих місць.
Організація торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами  в СЕЛТ УФБ здійснюється з використанням двох технологій:

 • Безперервний подвійний аукціон (order driven market) – технологія укладання біржових контрактів (договорів) в СЕЛТ, яка передбачає безперервне співставлення зустрічних заявок учасників СЕЛТ по мірі їх надходження у відповідності з встановленою черговістю виконання заявок.

За технологією безперервного подвійного аукціону здійснюється організація торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Ринку заявок без попереднього резервування активів та на Ринку заявок з попереднім резервуванням активів.

На Ринку заявок без попереднього резервування активів (РЗБР) учасники торгів подають анонімні безадресні заявки, що вносяться Системою до Реєстру заявок без перевірки біржею їх забезпечення (попереднього резервування) відповідними активами.

На Ринку заявок з попереднім резервуванням активів (РЗР) учасники торгів подають анонімні безадресні заявки, що вносяться Системою до Реєстру заявок, тільки за умови обов’язкового повного попереднього резервування відповідних активів (цінних паперів та інших фінансових інструментів, грошових коштів).

Вид ринку

Принцип розрахунків

Резервування активів

Строк розрахунків

Ринок заявок без попереднього резервування активів (РЗБР)

«Поставка цінних паперів проти оплати»

Відсутня необхідність резервування активів для подання заявки та укладання біржового контракту.
Учасник торгів повинен забезпечити стовідсоткове депонування та резервування активів на дату розрахунків, наявність яких підтверджується ПАТ «Розрахунковий центр»

Т+2
(протягом двох робочих днів з моменту укладання біржового контракту)

Ринок заявок з попереднім резервуванням активів (РЗР)

«Поставка цінних паперів проти оплати»

Стовідсоткове депонування та резервування активів до подання заявки на ринок, наявність яких підтверджується ПАТ «Розрахунковий центр»

Т+0
(у день торгів)

  

 • Односторонній аукціон (аукціон) – технологія укладання біржових контрактів (договорів) в СЕЛТ, за якою ініціатор аукціону здійснює продаж, розміщення, придбання, викуп цінних паперів чи інших фінансових інструментів на умовах конкурентних пропозицій інших учасників аукціону.  

Переваги технологій, що використовуються при організації та використанні СЕЛТ:

 • можливість проведення торгових операцій та здійснення моніторингу поточного стану ринку цінних паперів в режимі реального часу з віддалених робочих місць учасників системи;
 • можливість учасника СЕЛТ самостійно встановлювати спосіб виконання заявки за обсягом цінних паперів (можливість часткового виконання заявки або введення застереження „все або нічого”);
 • можливість оперативного коригування учасниками СЕЛТ власних заявок в межах торговельної сесії;
 • автоматичне створення системою на робочому місці учасника СЕЛТ архівів заявок та укладених угод;
 • стандартизація в межах кожного торговельного потоку порядку розрахунків за укладеними в СЕЛТ біржовими контрактами (договорами).

Організаційна структура СЕЛТ

Програмне забезпечення СЕЛТ складається з серверної частини, яка працює в комп'ютерній мережі УФБ, і програмного забезпечення автоматизованого робочого місця (АРМ СЕЛТ), яке встановлюється у учасника СЕЛТ.

Призначенням серверної частини СЕЛТ є централізовані прийом від АРМ СЕЛТ, обробка і передача до АРМ СЕЛТ інформації щодо пропозицій та біржових контрактів (договорів)  з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, поточних статистичних даних, формування підсумкової документації, обмін даними між біржею та учасниками СЕЛТ і депозитаріями.

Призначенням АРМ СЕЛТ є організація ефективного процесу інформування учасника торгів про стан розгляду пропозицій щодо купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів  по торговельних потоках, надання можливості подачі власних заявок на купівлю та продаж в режимі реального часу, отримання інформації щодо укладених біржових контрактів (договорів), та поточної статистичної інформації.

Pозроблені програми та допоміжні модулі АРМ функціонують в операційних системах Microsoft Windows 95 OSR2/98/МЕ, Windows NT 4.0 + Service Pack 6, Windows 2000, Windows XP.

Доступ до СЕЛТ

СЕЛТ УФБ передбачає можливість надання доступу користувачам у наступних режимах:

Торговий режим- порядок взаємодії обладнання користувача, на якому встановлено АРМ СЕЛТ, з серверною частиною СЕЛТ, який надає можливість відповідальній особі користувача безпосередньо подавати заявки в СЕЛТ і отримувати відповідну звітну інформацію про укладені ним біржові контракти (договори) та інформацію про поточний стан ринку;

 

Режим спостерігача - порядок взаємодії обладнання користувача, на якому встановлено АРМ СЕЛТ, з серверною частиною СЕЛТ, який надає можливість відповідальній особі користувача безпосередньо спостерігати за ходом укладання угод в СЕЛТ і отримувати відповідну інформацію про поточний стан ринку, визначену чинними нормативними актами УФБ, без права подання заявок та укладання біржових контрактів (договорів) в СЕЛТ.

Реалізація доступу до СЕЛТ УФБ у відповідному режимі здійснюється згідно з Розділом 22 Правил УФБ шляхом встановлення на обладнанні користувача АРМ СЕЛТ та введення до серверної частини СЕЛТ інформації, що забезпечує реалізацію права доступу користувача до системи у відповідному режимі.
Обладнання користувача, на якому встановлюється АРМ СЕЛТ, повинне відповідати наступним мінімальним технічним вимогам:

 • конфігурація комп'ютера – P233, HD 2.0Gb, RAM64Mb, Windows 98, SVGA;
 • комп'ютер безпосередньо має виділений чи комутований канал зв'язку з провайдером глобальної мережі Інтернет, або підключений до локальної мережі, яка має виділений канал зв'язку з Інтернет, та підтримує протокол обміну TCP/IP;
 • швидкість лінії модемного зв'язку не повинна бути меншою 28,8 Kb/s.

Для одержання статусу учасника СЕЛТ член УФБ:

Для одержання доступу до системи в торговому режимі Учасник СЕЛТ подає до УФБ:

 • заяву про внесення його уповноважених представників до реєстру уповноважених представників учасників СЕЛТ;
 • Повідомлення про приєднання до Угоди про використання еквіваленту власноручного підпису в СЕЛТ УФБ.

Доступ Учасника СЕЛТ до системи в торговому режимі забезпечується біржею з моменту внесення інформації щодо його уповноважених представників до Реєстру уповноважених представників Учасників СЕЛТ за умови приєднання до Угоди про використання еквіваленту власноручного підпису в СЕЛТ УФБ.

Тарифи СЕЛТ

Торговий режим:
вартість програмного забезпечення АРМ СЕЛТ безкоштовно
щомісячна абонентська плата відсутня
Торги в СЕЛТ УФБ за технологією безперервного подвійного аукціону (обирається один з тарифних планів) Тарифний план «СЕЛТ-1»
одноразово 0,01% від суми біржового контракту, але не менше 50 грн. Кожна з сторін біржового контракту
Тарифний план «СЕЛТ-2»
щомісячно 1300 грн. (незалежно від кількості та суми біржових контрактів) Учасник СЕЛТ, який подав на біржу заяву про обрання   тарифного плану
Тарифний план «Маркет-мейкер»
щомісячно 1000 грн. (незалежно від кількості та суми біржових контрактів) Учасник СЕЛТ, який уклав з біржею договір про виконання  функцій маркет-мейкера
біржовий збір при укладанні біржового контракту за технологією одностороннього аукціону (сплачує ініціатор аукціону) визначається договором з ініціатором аукціону
Режим спостерігача:
вартість програмного забезпечення АРМ СЕЛТ 1700 грн.
щомісячна абонентська плата 510 грн.

Авторизація 

 

umk

Календар новин 

Січень 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

grafik

Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)

станом на

2014. Українська фондова біржа. Усі права захищено www.ukrse.com.ua
01601, м. Київ, провулок Рильський, 10 E-mail: use@ukrse.com.ua
Scroll to top