Друк

НКЦПФР рішенням від 04.02.2014р. №137 зареєструвала нову редакцію Правил Української фондової біржі, затверджену Біржовою радою УФБ (протокол №7 від 25.12.2013р.). Внесення змін до Правил УФБ обумовлене необхідністю приведення їх положень у відповідність до: - Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012р. №5178-VI; - Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI; - Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012р. №5080-VI; - Змін до Положення про функціонування фондових бірж, затверджених рішенням НКЦПФР від 13.08.2013р. №1465; - Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826. Нова редакція Правил УФБ вводиться в дію з 17 лютого 2014 року.