Новини

лип. 02, 2020

До уваги членів УФБ! 3 12.06.2020р. НКЦПФР заборонила торгівлю цінними паперами низки емітентів, а саме вчинення торговцями цінних паперів правочинів з цінними паперами цих емітентів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами >>>>

черв. 30, 2020

До уваги членів УФБ! 3 19.06.2020р. НКЦПФР заборонила торгівлю цінними паперами низки емітентів, а саме вчинення торговцями цінних паперів правочинів з цінними паперами цих емітентів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами >>>>

квіт. 24, 2020

До уваги акціонернів ПрАТ "Українська фондова біржа"!!!

 У зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020р. №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) Біржова рада ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 23.04.2020 року прийняла рішення призупинити заходи із підготовки та проведення річних Загальних зборів ПрАт «Українська фондова біржа», що були призначені на 30.04.2020 року.

Оприлюднене 27.03.2020р. в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на власному веб-сайті повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Українська фондова біржа» 30.04.2020р., опубліковане оголошення в газеті «Голос України» оголошення та надіслані акціонерам персональні повідомлення, вважати недійсними.

Рішення про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Українська фондова біржа» буде прийнято Біржовою радою після закінчення карантину та скасування обмежень щодо проведення масових заходів, й буде повідомлено всім акціонерам додатково у встановленому законодавством і статутом УФБ порядку.

бер. 27, 2020

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Українська фондова біржа" 30.04.2020р. >>>> (Кваліфікований електронний підпис)

 Проекти рішень питань, включених до проекту порядку денного >>>>

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Українська фондова біржа" >>>>

 Для участі у Зборах представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) –повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та виписка зі Статуту, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність на участь у Зборах).

бер. 19, 2020

19.03.2020 р. зі складу членів УФБ виключено ТОВ "ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС" (32248911).

Зміни у біржовому списку

черв. 19, 2020

19.06.2020 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.2 Правил УФБ виключено іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» (ПВНЗІФ «Титул») (код ЄДРПОУ 37094052, код ЄДРІСІ 2331561).

черв. 10, 2020

10.06.2020 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.2 Правил УФБ виключено акції іменні прості наступних емітентів: ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" (код за ЄДРПОУ 05509694), ПАТ "Гусарівський гірничо-збагачувальний комбінат формувальних матеріалів" (код за ЄДРПОУ 05748915).

квіт. 22, 2020

22.04.2020 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.2 Правил УФБ виключено акції іменні прості ПАТ "Коростишівський кар'єр" (код за ЄДРПОУ 00292445).

лют. 05, 2020

05.02.2020 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.2 Правил УФБ виключено акції іменні прості наступних емітентів: АТ "Ужгородське автотранспортне підприємство 12107" (код за ЄДРПОУ 03114017), ПАТ "Ліки Кіровоградщини" (код за ЄДРПОУ 33142589).

лют. 04, 2020

04.02.2020 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.2 Правил УФБ виключено акції іменні прості наступних емітентів: АТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОДВИГУН" (код за ЄДРПОУ 14309014), ПАТ "Словважмаш" (код за ЄДРПОУ 00210594).

Зміни у регуляторних актах

черв. 03, 2016

10 червня 2016 року набирають чинності Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, які затверджені рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 року №410 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.05.2016 року за № 705/28835).  >>>>

черв. 03, 2016

НКЦПФР оприлюднила проект рішення Про затвердження змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками >>>>

трав. 10, 2016

з 11 травня 2016 року набирає чинності нова редакція Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, , яке затверджене рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 року №309 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 року за № 551/28681).  >>>>

квіт. 04, 2016

НКЦПФР оприлюднила проект рішення Про затвердження змін до Положення про функціонування фондових бірж >>>>

лют. 22, 2016

НКЦПФР оприлюднила проект Змін до Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності >>>>