Новини

квіт. 25, 2019

25.04.2019 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Українська фондова біржа"

бер. 19, 2019

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Українська фондова біржа" 25.04.2019р. >>>>

 Проекти рішень питань, включених до проекту порядку денного >>>>

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Українська фондова біржа" >>>>

 Для участі у Зборах представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) –повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та виписка зі Статуту, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність на участь у Зборах).

бер. 27, 2018

Загальні збори акціонерів ПрАТ "Українська фондова біржа" відбудуться 27.04.2018р. >>>>

Проекти рішень питань, включених до проекту порядку денного >>>>

Зміни у біржовому списку

лип. 24, 2017

24.07.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.17 Правил УФБ виключено акції іменні прості наступних емітентів: ПАТ "Успенський кар'єр" (код за ЄДРПОУ 00292117), ПАТ "Луганський енергозавод" (код за ЄДРПОУ 00178695), ПАТ "Луганськбудтранс" (код за ЄДРПОУ 05386978), ПАТ "Стахановське автотранспортне підприємство 10916" (код за ЄДРПОУ 03113259), ПАТ "Попаснянське автотранспортне підприємство 10921" (код за ЄДРПОУ 05524759).

лип. 21, 2017

21.07.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.20 Правил УФБ виключено акції іменні прості ПАТ "Кам'янець-Подільськсільмаш" (код за ЄДРПОУ 00236062).

лип. 10, 2017

10.07.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.20 Правил УФБ виключено акції іменні прості ПАТ "Вінницяфармація" (код за ЄДРПОУ 01974968).

черв. 26, 2017

26.06.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.17 Правил УФБ виключено акції іменні прості наступних емітентів: ПАТ "Конструкція" (код за ЄДРПОУ 01412259), ПАТ "СK "СКАЙД" (код за ЄДРПОУ 16295210), ПАТ "НДПКІ "Вуглемеханізація" (код за ЄДРПОУ 24183643), ПАТ "ЛОД" (код за ЄДРПОУ 02470773), ПАТ "Общепіт" (код за ЄДРПОУ 13410219).

черв. 21, 2017

21.06.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.17 Правил УФБ виключено акції іменні прості наступних емітентів: ПАТ "ЭЗЯБИИ" (код за ЄДРПОУ 00291405), ПАТ "Аудит податків та зборів України" (код за ЄДРПОУ 37855332), ПАТ "Податковий аудит України" (код за ЄДРПОУ 37814647), ПАТ "Завод "Артеммаш" (код за ЄДРПОУ 14316190).

Зміни у регуляторних актах

черв. 03, 2016

10 червня 2016 року набирають чинності Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, які затверджені рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 року №410 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.05.2016 року за № 705/28835).  >>>>

черв. 03, 2016

НКЦПФР оприлюднила проект рішення Про затвердження змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками >>>>

трав. 10, 2016

з 11 травня 2016 року набирає чинності нова редакція Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, , яке затверджене рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 року №309 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 року за № 551/28681).  >>>>

квіт. 04, 2016

НКЦПФР оприлюднила проект рішення Про затвердження змін до Положення про функціонування фондових бірж >>>>

лют. 22, 2016

НКЦПФР оприлюднила проект Змін до Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності >>>>